RIADENIE WEB.png
RIADENIE WEB knihy.png
Newsletter

Zaregistrujte sa pre zasielanie noviniek z publikačnej tvorby

profesora Štefana Kassaya

 

Vitajte vážení čitatelia

Knihy sa nemajú iba písať, ale aj čítať, nemajú sa iba čítať, ale aj študovať a nielen študovať, ale ich vedomosti z nich aj uplatniť v praxi. To je moja zásada počas celého života a iba vďaka nej bolo možné sa zapojiť priamo do riešenia konkrétnych úloh v priemysle, objavovať spôsoby, ktoré sú efektívnejšie a ktoré možno považovať za ďalšiu inováciu. Pokračujem v cykle nachádzania nových zákonitostí, ktoré doteraz nie sú známe a obohacujú teoretickú bázu doterajších znalostí. Počas celoživotnej vedeckej a autorskej práce som dospel k presvedčeniu, že ak tieto poznatky prospeli mojej firme, preukázateľnými ekonomickými výsledkami, rovnako môžu byť prospešné pri zachovaní podobných postupov aj pre iné firmy. Tak vznikla Spoločná európska produkčná platforma osvojovania si znalostí, ktoré najkratšou cestou vedú k cieľu. Ide o efektívnu výrobu, rast znalostí tvorcov nových produktov a tým aj zvyšovanie finančného potenciálu pre ďalší rozvoj. Vytvárajú sa tak prostriedky na zvyšovanie kultúry života zastúpených subjektov. 

                                                                                                   Štefan Kassay

© Copyright 2019 Professor, s.r.o.

Kontakt:

Telefón: +421 907 736 711

e-mail: kassaybooks@gmail.com

Adresa:

Professor, s.r.o., Moyzesova 4/A

902 01 Pezinok, Slovenská republika