„Pokiaľ ide o duševné produkty, nestačí knihy písať, nestačí ich ani čítať, ani študovať ich nestačí, treba ich včleňovať do života, do spoločenskej praxe ! Až sa knihy z duševnej hodnoty pretavia do hodnoty materiálnej sú užitočné priamo v praxi.“

prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., Dr. h.c. mult.

Virtuálna katedra, je jednou z foriem medzinárodného vzdelávania v určitých oblastiach, hlavne manažérskych odborov, vedeckých smerov v oblasti informatiky, matematiky, fyziky, chémie a iných prírodných vied. Taktiež je vhodnou formou vzdelávania v oblasti ekonomiky. Prínosom daného spôsobu vzdelávania je možnosť organizácie medzinárodných skupín, ktoré môžu rýchlejšie reagovať na požiadavky praxe v rôznych častiach sveta a tiež dokáže spojiť výskumné kapacity a vzdelávacie kvality pedagógov viacerých krajín.

RIADENIE WEB.png
RIADENIE WEB knihy.png
Newsletter

Zaregistrujte sa pre zasielanie noviniek z publikačnej tvorby

profesora Štefana Kassaya

 

Logo-Kassaybooks.png

© Copyright 2020 Professor, s.r.o.

Contact:

Telefón: +421 907 736 711

e-mail: kassaybooks@gmail.com

Adress:

Professor, s.r.o., Moyzesova 4/A

902 01 Pezinok, Slovenská republika