top of page

„Mojím životným krédom je symbióza vedy a praxe. Všetko, o čom teoreticky uvažujem, musí mať aplikačný výstup. Som presvedčený o tom, že zmyslom vedy je rozširovať poznanie a napomáhať praxi.”

Pragmatické pokusy v úsilí o niečo nové často sprevádzajú omyly. Tie bývajú veľmi drahé a vedú ku sklamaniam. Lenže neraz nasmerujú aj k novému hľadaniu. Bez vedy nemožno dosť rýchle napredovať. Avšak proces poznania je nekonečný. Preto sa musíme neustále vzdelávať. Veľmi dôležitou zložkou vzdelania je schopnosť potrebné informácie vyhľadať a využívať ich v každodennom živote i vo svojej profesii.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

autor pentalógie Podnik a podnikanie

Enterprise

and Entrepreneurship

Author: Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Number of volumes: 5

Language: english

Year of publication: 2006 – 2014

Number of prints: 500 pc

Total pages: 3712

Publisher: VEDA, Publishing House of the Slovak Academy
of Sciences

Предприятие

и предпринимательство

автор: Др. х. ц. проф. ПхДр. Инг. Штефан Кашшай, ДрСц.

Количество томов: 5

язык: русский

Год выпуска: 2011 – настоящее время

количество отпечатков: 500 штук

всего страниц: 3159

издатель: НАУКА, Издательство Российской академии наук

Przedsiębiorstwo

i przedsiębiorczość

Autor: Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Liczba tomów: 5

Język: polski

Rok wydania: 20010 – 2017

Liczba wydruków: 500 sztuk

Liczba wszystkich stron: 3764

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

Vállalat

és vállalkozás

Szerző Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

A mennyiségek száma: 5

Nyelv: magyar

A kiadás éve: 2012 – 2016

Nyomtatványok száma: 500 db

Összes oldalszám: 4075

Kiadó: Gondolat Kiadó

„Mojím životným krédom je symbióza vedy a praxe. Všetko, o čom teoreticky uvažujem, musí mať aplikačný výstup. Som presvedčený o tom, že zmyslom vedy je rozširovať poznanie a napomáhať praxi.”

Pragmatické pokusy v úsilí o niečo nové často sprevádzajú omyly. Tie bývajú veľmi drahé a vedú ku sklamaniam. Lenže neraz nasmerujú aj k novému hľadaniu. Bez vedy nemožno dosť rýchle napredovať. Avšak proces poznania je nekonečný. Preto sa musíme neustále vzdelávať. Veľmi dôležitou zložkou vzdelania je schopnosť potrebné informácie vyhľadať a využívať ich v každodennom živote i vo svojej profesii.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

autor pentalógie Podnik a podnikanie

Предприятие

и предпринимательство

автор: Др. х. ц. проф. ПхДр. Инг. Штефан Кашшай, ДрСц.

Количество томов: 5

язык: русский

Год выпуска: 2011 – настоящее время

количество отпечатков: 500 штук

всего страниц: 3159

издатель: НАУКА, Издательство Российской академии наук

Przedsiębiorstwo

i przedsiębiorczość

Autor: Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Liczba tomów: 5

Język: polski

Rok wydania: 20010 – 2017

Liczba wydruków: 500 sztuk

Liczba wszystkich stron: 3764

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

Vállalat

és vállalkozás

Szerző Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

A mennyiségek száma: 5

Nyelv: magyar

A kiadás éve: 2012 – 2016

Nyomtatványok száma: 500 db

Összes oldalszám: 4075

Kiadó: Gondolat Kiadó

Logo-Kassaybooks.png
bottom of page