Search

Časopriestor // Spacetime 11/2020

Pezinok 24.7.2020. Futurologické studie o vývoji světa od roku 2000 do roku 2008 lze číst se znalostí historie. V roce 2019 mohl tedy čtenář sledovat, do jaké míry se fakta uváděná v publikaci „Budoucnost lázeňství“ vyvinula do poznané reality. Tyto znalosti nemusí pokrývat všechny kontexty. Pohled na tyto minulé předpovědi však ukazuje, jak složité je spoléhat se na jejich prediktivní hodnotu. Je možné jen částečně sledovat v minulých globálních prognózách současné problémy světa – migrace, nová světová struktura energetických distribučních center, fenomén islámského státu, hospodářská krize, důsledky pandemie atd. Pokud máme studovat budoucnost lázeňství, je nutné popsat alespoň stručně globální prostředí. Krátká systematická rešerše byla provedena v databázích Cochrane Library, The PubMed, Web of Science, Scopus, Google Scholar. Použitá klíčová slova a jejich kombinace: zdraví, lázně, léčba, lázeňství, zdravotnictví, prevence, budoucnost, strategie, zdraví 4.0. Většina článků nebo publikací se zabývá budoucím víceúčelovým využitím termálních zdrojů (zdroj energie, přírodní léčiva, surovina pro výrobu kosmetických nebo odvozených produktů atd.). O roli lázeňství jako odvětví zdravotních služeb nebylo nic nalezeno, pouze několik nevýznamných zprostředkovaných zmínek.

Pro zvýšení pravděpodobnosti prognózy jsme zvolili časový horizont 15 let. Dlouhodobější horizont vede k nepřiměřeně klesající hodnotě pravděpodobnosti. Západní civilizace může být v příštích patnácti letech i nadále zakotvena v myšlenkách: osobní svoboda, svoboda projevu, právo na zdraví, rovnost pohlaví, zdravý nebo spotřební životní styl, cestování zdarma, sociální odpovědnost, environmentální udržitelnost, zmírňování změny klimatu, průmyslové revoluce 4.0, zdraví 4.0 atd. Dokonce i vývoj nových globálních světových mocností je výše uvedenými hodnotami alespoň částečně nebo zcela deklarován. Jinými slovy: globální konflikt se nepředpokládá, nepředpokládá se žádná velká globální hospodářská krize. Mohou existovat kontinentální obchodní krize. Finanční krize podobné těm z let 2007–2008, které přetrvávaly do roku 2013 a 2014, mohou mít velký význam. Mohli bychom si dělat starosti s důsledky nedávno vloženého virtuálního tisku peněz do ekonomiky. V původní studii z roku 2018 se naznačovalo, že další nepříznivé období lze očekávat v letech 2025–2027. Skutečnost však silně předběhla. Zdá se, že globální krize způsobená COVID-19 je zde. V této části studie tedy šlo spíše o věštění než předpovídání, ale již v roce 2018 v druhé edici studie doporučovala počítat s touto možností a vytvořit alespoň částečné rezervy.

Časopriestor // Spacetime - Interaktívne vedecko-popularizačné médium prináša čitateľom prognostický pohľad dvoch významných osobností českého kúpeľníctva - Františka Ocha a Ľubomíra Mankovického. Vaše postrehy, námety alebo príspevky do diskusie očakávame na adrese: kassaybooks@gmail.com

4 views0 comments

Recent Posts

See All
Logo-Kassaybooks.png