top of page
Search

Časopriestor // Spacetime 3/2019

Pezinok 27.11.2019. Koncepcia Industry 4.0 nevznikla izolovane. Je vyústením celosvetového snaženia postaviť súčasnú priemyselnú výrobu na modernejšie základy tak, aby sa úlohy a poslanie človeka a technické prostriedky – automatizácia, robotizácia a umelá inteligencia – dostali do súladu. Štúdia okrem toho reaguje na nasledujúcu Industry 5.0, ktorá má vzhľadom na malý časový odstup od Industry 4.0 konjunkturálne črty. Snažíme sa tiež odpovedať na otázku, či v súvislosti s uvedenými hnutiami možno hovoriť o novej priemyselnej revolúcii.

Industry 4.0 je koncepcia ďalšieho rozvoja priemyslu vyspelých krajín. Spolu so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) je bázou, na ktorú je vhodné odvolať sa v dokumentoch a grantových žiadostiach súvisiacich s priemyselnym vyskumom a vývojom, ak majú byť v rozhodovacom procese, ktory sa často vyznačuje formalizmom, úspešné. Je preto užitočné analyzovať aspekty a poslanie tohto “hnutia”.


Viac informácií o priemyselnýchh revolúciách pohľadom profesora Štefana Lubyho čitateľom prináša nové 3. číslo vedecko-popularizačného média Časopriestor // Spacetime.18 views0 comments

Recent Posts

See All
Logo-Kassaybooks.png
bottom of page