top of page
Search

Časopriestor // Spacetime 4/2019

Pezinok 18.12.2019. Tretie milénium otvára pred človekom mnohé výzvy, ktorých je určite viac ako múdrych vízií. Najspoľahlivejšie idey ľudstva by mali rešpektovať progres a vedecko-technický pokrok, ale primárne vychádzať vždy z hodnotovej abecedy múdrych. Tá znie jednoducho: Všetko živé je viac, ako čokoľvek neživé (umelé). A DOBRO je viac ako

ZLO. Veď aj pri riadení ľudí je známe, že ktorákoľvek prirodzená autorita požíva oveľa väčší rešpekt a úctu pred zamestnancami ako „iba“ formálna autorita. Stále neprekonanou učiteľkou pre rast múdrosti človeka na planéte Zem je PRÍRODA. Zachovať rovnováhu medzi evolúciou a ekológiou sa nie vždy človeku darí. Cieľom tejto úvahy – je preto podčiarknuť význam obozretnej tvorivosti – t. j. súladu medzi kreativitou a pragmatizmom.

Ktorýkoľvek živý organizmus (fauna, flóra, človek) bol, je a vždy bude viac, ako akýkoľvek neživý mechanizmus (stroj, počítač, informačný systém, robot, umelá inteligencia). Preto aj pri kreativite a pragmatizme súčasnosti i budúcnosti by v prvom rade malo ísť i z pohľadu biznisu na trhu i v spoločnosti principiálne o zachovanie ekonómie dobra, nie naopak o nastolenia ekonómie zla.


Viac informácií o téme kreativita a pragmatizmus si môžete prečítať v novom 4. čísle vedecko-popularizačného média Časopriestor // Spacetimev v úvahe od známeho slovenského ekonóma Ing. Emila Buráka, PhD.2 views0 comments

Recent Posts

See All
Logo-Kassaybooks.png
bottom of page