top of page
Search

Časopriestor // Spacetime 5/2020

Pezinok 8.2.2020. Na stretnutí členov Európskej akadémie vied a umení v Smoleniciach ani časovo limitovaný rozhovor s doc. MVDr. Branislavom Peťkom, DrSc., významným predstaviteľom spojenia vedy a praxe nezabránil príležitosti šíriť dobré slovo o dobrých skutkoch, rovnako aj o skvelých artefaktoch minulosti ako aj súčasnej doby. O konkrétnych aplikáciách výsledkov vedy v spoločenskej praxi sa pozhováral vedec, publicista a podnikateľ prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., Dr.h.c.

Malinký, spočiatku aj nenápadný parazit, ktorého človek po rôznych čudných pocitoch objaví na hociktorej časti tela, možno už aj hlboko zadrapeného do jemnej pokožky. „Lenže. Práve jeho počiatočná „sloboda“ pohybu mu umožní možno aj niekoľkohodinovú túru po vašom tele, čo pri nepovšimnutí nežiaduceho hosťovania a jeho krvilačnosti môže spôsobiť až nenapraviteľné škody na ľudskom i hocijakom inom zvieracom organizme“, podotýka docent Peťko.


Interaktívne vedecko-popularizačné médium Časopriestor // Spacetime vo svojom novom čísle čitateľom prináša aktuálne vedecké výsledky výskumu docenta Branislava Peťka z oblasti kliešťov.

8 views0 comments

Recent Posts

See All
Logo-Kassaybooks.png
bottom of page