Search

Časopriestor // Spacetime 6/2020

Pezinok 30.1.2020. Včela podmieňuje život človeka opeľovaním, ktoré je rozhodujúce pre reprodukciu 60 - 70 % kvitnúcich druhov rastlín. V súčasnosti strácame 1 až 10 % biodiverzity za desaťročie. Za 27 rokov sa stratilo viac ako 75 % lietajúceho hmyzu. Každoročne sa počet včelstiev znižuje od 10 do 20 %. Človek vytvoril so včelou priamy vzťah prostredníctvom jej produktov, ktorých liečivé účinky sa využívajú priamo v apiterapii a slúžia ako model pre vývoj viacúčelových – multifunkčných liekov. Liečivá s vysokou špecificitou účinnosti sú efektívne len pre malú časť populácie, majú mnohé nekontrolovateľné vedľajšie účinku a môžu sa používať len v obmedzenom čase.Včela podmieňuje život človeka opeľovaním, ktoré je rozhodujúce pre reprodukciu 60 - 70 % kvitnúcich druhov rastlín. V súčasnosti strácame 1 až 10 % biodiverzity za desaťročie. Za 27 rokov sa stratilo viac ako 75 % lietajúceho hmyzu. Každoročne sa počet včelstiev znižuje od 10 do 20 %. Človek vytvoril so včelou priamy vzťah prostredníctvom jej produktov, ktorých liečivé účinky sa využívajú priamo v apiterapii a slúžia ako model pre vývoj viacúčelových –multifunkčných liekov. Liečivá s vysokou špecificitou účinnosti sú efektívne len pre malú časť populácie, majú mnohé nekontrolovateľné vedľajšie účinku a môžu sa používať len v obmedzenom čase.

Osobná kultúra človeka a základné princípy jeho bytia a žitia sa odvíjajú od hodnôt, ktoré uznáva a preferuje. Preto celoživotné vzdelávanie (a heslo: učiť sa, učiť sa, učiť sa) je samozrejmou súčasťou sebarealizácie Homo sapiens v treťom miléniu. Najúspešnejší ľudia planéty Zem vždy zaraďovali medzi svoje najvyššie osobné princípy a životné hodnoty okrem života, zdravia, rodiny, priateľov, dobra, múdrosti – aj prácu.

Interaktívne vedecko-popularizačné médium Časopriestor // Spacetime predstavuje významnú osobnosť slovenskej apidológie, pána docenta Šimútha. Vaše postrehy, námety alebo príspevky do diskusie očakávame na adrese: kassaybooks@gmail.com

4 views0 comments

Recent Posts

See All
Logo-Kassaybooks.png