top of page
Search

Časopriestor // Spacetime 8/2020

Pezinok 11.5.2020. Ústav polymérov SAV je riadnym pracoviskom Slovenskej akadémie vied a vo svojej činnosti sa riadi Zákonom o Slovenskej akadémii vied z 19. februára 2002. Podľa tohto zákona je činnosť akadémie zameraná na základný výskum vo vybraných odboroch prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vied. Akadémia sa zúčastňuje aj na aplikovanom výskume, vývoji a inováciách (§ 4 vyššie uvedeného zákona). Aký je rozdiel medzi základným a aplikovaným výskumom? Podľa Wikipédie základný výskum sa zameriava na ďalší rozvoj v určitej oblasti. Hlavným cieľom je získavanie nových, často neočakávaných poznatkov, zaoberá sa hlavne teoretickými otázkami, ktoré spravidla nemajú okamžité praktické využitie. Hlavným používateľom výsledkov základného výskumu sú iní vedci, ktorí pracujú v danom vednom odbore. Hoci je základný výskum často poháňaný iba zvedavosťou, predstavuje motor aplikovaného výskumu, s ktorým musí držať krok. Na druhej strane, aplikovaný výskum sa zameriava na bezprostredné využitie výsledkov v praxi.

Z tohto pohľadu sa základný výskum javí, často aj v očiach vzdelaných a inteligentných ľudí, ako nejaká hra bez praktického významu. Vo všeobecnosti však platí, že aplikovaný výskum možno efektívne rozvíjať len ak je základný výskum voči nemu v dostatočnom predstihu.

Interaktívne vedecko-popularizačné médium Časopriestor // Spacetime čitateľom predstavuje významnú slovenskú osobnosť Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied, profesora Ing. Ivana Chodáka, DrSc. Vaše postrehy, námety alebo príspevky do diskusie očakávame na adrese: kassaybooks@gmail.com

1 view0 comments

Recent Posts

See All
Logo-Kassaybooks.png
bottom of page