Search

HN komentáre a blogy profesora Štefana Kassaya aj tento rok v knižnej podobe

Updated: Apr 30, 2018

Už po štvrtý krát sa môžu čitatelia tešiť na komentáre a blogy profesora Štefana Kassaya v knižnej podobe z rubriky Hospodárskych novín pod názvom Dnes píše. Pravidelné štvrtkové komentáre z uplynulého roka tak možno mať kompaktne v knižke, ktorá sa rozmermi a počtom strán zmestí aj do dámskej kabelky či aktovky.


„Témy, ktoré iní pisatelia otvárajú opatrne alebo sa ich nikdy nedotknú, autor približuje s ľahkosťou a životným ponaučením, kde nabáda k hlbšiemu zamysleniu sa a hľadaniu riešení formou zdravého rozumu.“

Autor témy komentárov vyberá spontánne, opisuje aktuálne dianie na Slovensku, nevyhýba sa ani citlivým otázkam z oblasti ekonomiky, sociológie, vedy i výskumu, migrácie obyvateľstva a v neposlednom rade aj komunikácii či problémom so zamestnanosťou. Životné a pracovné skúsenosti profesora Kassaya sa premietajú do slov a viet komentárov, ktoré sú písané s nesmiernym nadhľadom a doslova aktivujú u čitateľov potrebu sa zamyslieť nad rozoberanou problematikou. Slová komentárov obohacujú, občas pohladia, ale vedia aj rázne upozorniť na potrebu prebudenia sa z dnešnej prázdnoty myslenia, nabádajú k opätovnému reštartu vlastného uvažovania a k triezvemu pohľadu na zložitosť dnešných dní.

Publikácia „Dnes píše Štefan Kassay“ vyšla v priebehu mesiaca január a je prístupná v predajni SAV VEDA v Bratislave a distribuovaná na základe doterajšieho záujmu čitateľov, aj na základe objednávky v pripravovanom e-shope www.kassaybooks.com. Autora potešia aj návrhy a predstavy o tom čo urobiť, aby veda pomohla praxi a čo by mohla urobiť prax pre vedu, aby sa zvýšila kvalita života v našich podmienakch, aby sa dosiahla vyššia výkonnosť našej ekonomiky a aby sa Slovensko stalo konkurnetom na globálnych trhoch.

0 views
Logo-Kassaybooks.png

© Copyright 2020 Professor, s.r.o.

Kontakt:

Telefón: +421 907 736 711

e-mail: kassaybooks@gmail.com

Adresa:

Professor, s.r.o., Moyzesova 4/A

902 01 Pezinok, Slovenská republika