Vzájomná závislosť makroekonických a mikroekonomických procesov v sociálnodemokratickom rozvoji spoločnosti.

 

Ako správne financovať podnik. To sa Kassay pokúša objasniť v druhom zväzku časti knižnej pentalógie. „Kladiem dôraz na prepojenie makroekonomiky a mikroekonomiky,“ hovorí pre Hospodárske Noviny. Zdôrazňuje, ako externé prostredie štátu, napríklad daňové zaťaženie, legislatíva či predpisy Európskej únie vplývajú na firmu. „Rešpektujem procesy globalizácie v ekonomike a kladiem dôraz na ekológiu a dodržiavanie kritérií spoločnej meny euro.“ Kassay do knihy zaradil kapitoly o tvorbe a stratégiách riadenia firemných finančných zdrojov, zdôrazňuje aj možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ. Tvrdí, že na úspešné riadenie firmy sú potrebné teória, prax a ich vzájomné spojenie. „Preto aj v tomto zväzku výklad začínam výpoveďou o vlastnej vývojovej ceste. Opisujem založenie podniku I.D.C. Holding, v ktorom pôsobím vo vrcholnej riadiacej funkcii od samého začiatku. Uvádzam konkrétne skúsenosti z trhového prostredia a uplatnenia poznatkov vedy v podnikateľskej praxi,“ vysvetľuje autor. Osobitnú pozornosť venuje aj rizikám v podnikaní a tomu, aby  ich manažér dokázal včas odhaliť.

Podnik a podnikanie - Ekonomika a financie

100,00 €Price

  © Copyright 2019 Professor, s.r.o.

  Kontakt:

  Telefón: +421 907 736 711

  e-mail: kassaybooks@gmail.com

  Adresa:

  Professor, s.r.o., Moyzesova 4/A

  902 01 Pezinok, Slovenská republika