Vytváranie výrobnej dispozície a zdokonaľovanie procesov.

 

Štvrtý zväzok pentalógie sa venuje interným procesom vo firmách. A to napríklad aj v súvislosti s tým, ako tesne sú interné procesy prepojené na dianie mimo podniku. „Je preto nevyhnutné, ale nesmierne zložité predvídať ďalší politicko-ekonomický vývoj a poznať aktuálny konkurenčný potenciál podniku, ako aj rámec konkurenčných pravidiel,“ myslí si Kassay.Zaoberá sa aj produkciou podnikov v zmenených spoločenských podmienkach. „Z hľadiska celosvetového vývoja sa ukazuje nezadržateľnosť rozvoja produkcie dôsledky drancovania prírody na rastu produkcie,“ vyvetľuje v štvrtom zväzku pentalógie Kassay. Rast produktivity musí byť podľa založený na odhaľovaní plytvania, nižšej materiálov, času a odpadov. Aj píše známy podnikateľ, dôležité, aby manažmenty firiem hľadali možnosti technológií. Iba tak neho možno zachovať konkurencieschopnosť podniku.

Podnik a podnikanie - Interné procesy

100,00 €Price

  © Copyright 2019 Professor, s.r.o.

  Kontakt:

  Telefón: +421 907 736 711

  e-mail: kassaybooks@gmail.com

  Adresa:

  Professor, s.r.o., Moyzesova 4/A

  902 01 Pezinok, Slovenská republika