Stavebnou jednotkou elektronického média Časopriestor/Spacetime je súhrn obsahov / textov previazaných na multimediálne systémy on-line. Dôležité je previazanie všetkých artefaktov / dokumentov časopisu navzájom, teda nielen článkov, ale aj jednotlivých zložiek dokumentov celej štruktúry popisovanej látky. Táto skutočnosť umožňuje vnímateľovi / užívateľovi dostať sa z ktorejkoľvek webovej stránky do inej sekcie časopisu. Ku kladným vlastnostiam elektronického časopisu patrí aj využívanie multimediálnych možností internetu. Články môžu byť doplnené zvukovými, obrazovými aj audiovizuálnymi prvkami, prípadne atraktívnou infografikou, ktorá napomáha k plynulejšiemu vysvetľovaniu odborných termínov. Flexibilita publikačnej činnosti, úspora papiera, nákladov spojených s distribúciou a v neposlednom rade možná i spätná aktualizácia informačnokomunikačných obsahov článkov radí elektronický časopis medzi médiá budúcnosti. ktoré vďaka svojej interaktivite si udržia čitateľov.

Logo-Kassaybooks.png

© Copyright 2020 Professor, s.r.o.

Contact:

Telefón: +421 907 736 711

e-mail: kassaybooks@gmail.com

Adress:

Professor, s.r.o., Moyzesova 4/A

902 01 Pezinok, Slovenská republika