top of page

WSPÓLNA EUROPEJSKA PLATFORMA PRODUKCYJNA

ZARZADZANIE obalka skupinova prezentacny

Czego potrafiło dokonać jedno przedsiębiorstwo, może stać się udziałem także wielu innych, kierujących się zasadą łączenia nauki z praktyką.

ZARZADZANIE 1 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 2 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 3 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 4 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 5 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 6 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 7 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 8 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 9 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 10 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 11 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 12 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 13 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 14 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 15 scena 3 verzia.png

Część piętnasta

PROJEKTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA GLOBALNEGO – CZĘŚĆ B

Różnorodność produkcji determinuje sam podział na poszczególne gałęzie produkcji, co z kolei wynika ze specyfiki konkretnych systemów produkcyjnych. Gałęzie różnią się od siebie głównymi procesami technologicznymi. W każdym przypadku, w każdej gałęzi sens produkcji zależy od wyboru najlepiej pasującej technologii, która umożliwia stworzenie z półproduktu końcowego produktu lub wyrobu (komponentu) o wymaganych cechach fizycznych i jakościowych, określonych w danej dokumentacji technicznej. Z wizją budowania przedsiębiorstwa „całkowicie od podstaw” wiążą się możliwości tworzenia projektu z wykorzystaniem systemów nowej generacji, zazwyczaj polegające na stosowaniu kompleksowych zintegrowanych rozwiązań oraz najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych, w tym oprogramowania, a także inteligentnych systemów produkcji w formie nowych, łatwo adaptowalnych struktur organizacyjnych tworzących przedsiębiorstwo cyfrowe. Celem takich rozwiązań jest zwiększanie produktywności bez utraty elastyczności, skracanie czasu produkcji, podnoszenie jakości, zwiększanie wartości wyrobów i usług itp. Budowane przedsiębiorstwa muszą wpisywać się w systemy społeczno-ekonomiczne i dlatego tak skomplikowane jest ich projektowanie, realizacja zmian oraz działanie. Stworzenie modelu 3D przedsiębiorstwa ma szerokie zastosowanie – zaczynając od tworzenia nowego produktu, przez monitorowanie procesów produkcyjnych aż po szczegółową analizę awarii urządzeń produkcyjnych oraz symulację ich działania. Rozwojowi tych procesów poświęcona jest obszerna literatura przedmiotu.

ZARZADZANIE 16 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 17 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 18 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 19 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 20 scena 3 verzia.png

Część dwudziesta

DODATKI, STWIERDZENIA KOŃCOWE

W czasie, jaki upłynął od opracowania problematyki uczenia i wzrostu w postaci wydania książkowego, również w środowisku globalnym wydarzyło się wiele rzeczy, które mają wpływ na życie człowieka. Zmieniają się społeczeństwo, ekonomia oraz poglądy polityczne i oczywiście w wyniku ogromnej presji również psychika człowieka. Każdego dnia pojawiają się także nowe teorie na temat przyszłości, powstają nowe koncepcje filozoficzne zajmujące się sensem ludzkiego życia, ludzkiej egzystencji, sensem przedsiębiorczości. Ten brak pewności można kompensować poszerzeniem analizy z poprzednich tomów o tematycznie ukierunkowane załączniki. Przypomnijmy sobie chociażby koncepcje ukazujące rzeczywistość nowo tworzonych warunków życia człowieka, kształtowanych przez przedstawicieli światowej polityki i środowiska biznesowego, wobec których nikt nie pozostaje obojętny. Już w tak krótkim czasie, jaki upłynął od tych alarmujących przemyśleń, zaszło wiele zmian, mających duży wpływ także na kraje, które w żaden sposób nie przyczyniły się do takiego niepożądanego rozwoju. Samo prowadzenie biznesu w wielu przypadkach jest znacznie ograniczane i w zasadniczy sposób zmienia się sytuacja również w przedsiębiorstwach. Nowe okoliczności wymagają nowego podejścia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na człowieka, który jest w pracy inicjatorem, twórcą i realizatorem nowych procesów, systemów oraz produktów.

Logo-Kassaybooks.png
bottom of page